Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Justyna Edyta Klich

Justyna Edyta Klich

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Komisja ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:35:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:14:38 Zmiana do porządku obrad I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:22:27 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:26:21 Wybór Komisji ds. Społecznych I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:28:31 Wybór Komisji Ekonomicznej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:31:18 Wprowadzenie punktu do porządku obrad- wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:47:14 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:52:38 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 11:57:17 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:02:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 12:05:08 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:10:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Pawlika na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:15:56 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2018-11-17 12:35:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:47:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:15:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:20:18 Zmiana do porządku obrad - zatiwerdzenie głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:23:04 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:18:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:31:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:38:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:42:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-26 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:54:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:59:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 14:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r. Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:12:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niwygasających z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:21:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:48:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (druk nr 2). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:51:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:57:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 4). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:59:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:02:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 6). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:05:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok ( druk nr 7). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:07:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 8 ). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 9). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:11:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:14:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 rok (druk nr 11). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:56 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:07 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:22:20 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:16:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:28:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu I/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:29:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu II/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:18:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:16:03 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:16:29 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:31:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:34:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:37:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:41:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:43:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:46:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 7). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 15:03:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu III/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 roku Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:10:30 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:12:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:14:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:16:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019 roku (druk nr 3). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:17:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:23:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o nagrywanie posiedzeń komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2019-02-28 14:33:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu IV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 roku Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:17:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:35:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 2) Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:37:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:39:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:41:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”(druk nr 5). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:59:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu V/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2019 roku Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:31:51 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 4 ust. 1 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:34:30 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 6 ust. 4 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-16 14:21:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:09:39 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:13:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (druk nr 1) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:15:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:16:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lewin Kłodzki do Klastra Energii ARES (druk nr 3). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gmuiny Lewin Kłodzki ( druk nr 7) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:24:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:27:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:42:05 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:43:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 8). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:10:23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 14:15:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy VI/2018 z dnia 28 marca 2019 r. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:09:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:44:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:46:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:47:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 5). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 6). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:50:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:58:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 8). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:21:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołów z sesji Rady Gminy VII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z sesji Rady Gminy VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:00:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 9). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:20:46 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej J. Klich w sprawie o omawianie projektów uchwał przed ich podjeciem. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:08:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:36:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:05:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:06:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7) Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2019-06-26 14:37:03 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:39:08 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:47:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:50:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 2). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:52:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:53:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej (druk nr 4). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:12:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2019-07-25 12:15:17 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji RG na II półrocze 2019 r. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:34:38 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za