Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Leszek Nisterczuk

Leszek Nisterczuk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ekonomiczna Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:35:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:14:38 Zmiana do porządku obrad I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:22:27 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:28:31 Wybór Komisji Ekonomicznej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:31:18 Wprowadzenie punktu do porządku obrad- wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:47:14 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:52:38 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:57:17 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:02:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:05:08 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:10:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Pawlika na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:35:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:47:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:15:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:20:18 Zmiana do porządku obrad - zatiwerdzenie głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:23:04 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:18:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:31:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:38:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:42:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:54:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 14:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r. Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:12:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niwygasających z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:21:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:48:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (druk nr 2). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:51:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:57:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 4). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:59:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:02:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 6). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:05:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok ( druk nr 7). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:07:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 8 ). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 9). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:11:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:14:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 rok (druk nr 11). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:56 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:07 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:22:20 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:16:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:28:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu I/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:29:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu II/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:18:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:16:03 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:16:29 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:31:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:34:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:37:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:41:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:43:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:46:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 7). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 15:03:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu III/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 roku Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:10:30 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:12:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:14:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:16:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019 roku (druk nr 3). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:17:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:23:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o nagrywanie posiedzeń komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:33:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu IV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 roku Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:17:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:35:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 2) Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:37:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:39:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:41:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”(druk nr 5). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:59:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu V/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2019 roku Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:31:51 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 4 ust. 1 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:34:30 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 6 ust. 4 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:09:39 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:13:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (druk nr 1) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:15:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:16:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lewin Kłodzki do Klastra Energii ARES (druk nr 3). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gmuiny Lewin Kłodzki ( druk nr 7) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:24:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:27:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:42:05 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:43:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 8). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:10:23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 14:15:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy VI/2018 z dnia 28 marca 2019 r. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:09:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:44:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:46:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:47:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 5). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 6). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:50:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:58:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 8). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:21:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołów z sesji Rady Gminy VII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z sesji Rady Gminy VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:00:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 9). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:20:46 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej J. Klich w sprawie o omawianie projektów uchwał przed ich podjeciem. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:08:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:36:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:05:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:06:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7) Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:37:03 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:39:08 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:47:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:50:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 2). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:52:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:53:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej (druk nr 4). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:12:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:15:17 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji RG na II półrocze 2019 r. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:34:38 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za