Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

dot. Programu ,, Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Lewin Kłodzki
data wpływu: 2019-01-23

Zapytanie

 W związku ze złożeniem w 2018 roku przez mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki wniosków dotyczących programu ,, Ziemioa Kłodza - Czyste Powietrze", pytam czy został złozony w imieniu mieszkańców wniosek do wyżej wymienionego programu oraz czy będą środki na dofinansowanie wymiany pieców opalanych węglęm na ekologiczne (gazowe, elektryczne)?

Pytam również, czy będzie zaplanowane spotkanie z mieszkańcami w/w sprawie?

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Lucyna Maria Prokop-Janik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-05