Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała nr II/12/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku. (PDF, 200.54Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
2 Uchwała nr II/11/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/333/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2023 roku dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki ewidencyjnej nr 365/2 AM-1, obręb 0013 Lewin Kłodzki na rzecz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. (PDF, 296.07Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
3 Uchwała nr II/10/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221, obręb 0006 Jeleniów na czas oznaczony do 12 miesięcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. (PDF, 745.20Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
4 Uchwała nr II/9/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki. (PDF, 241.88Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
5 Uchwała nr II/8/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (PDF, 259.23Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
6 Załączniki do protokołu I/2024 (PDF, 1.04Mb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 protokół
7 Protokół nr I/2024 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 maja 2024 roku (PDF, 289.37Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 protokół
8 Uchwała nr I/7/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. (PDF, 246.44Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
9 Uchwała nr I/6/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej. (PDF, 258.93Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
10 Uchwała nr I/5/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych. (PDF, 260.59Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
11 Uchwała nr I/4/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (PDF, 240.75Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
12 Uchwała nr I/3/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. (PDF, 241.44Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
13 Uchwała nr I/2/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. (PDF, 240.89Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
14 Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. (PDF, 246.18Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-06-04 uchwała
15 Załaczniki do protokołu I 2024 (PDF, 1.04Mb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
16 Protokół I (DOCX, 31.01Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
17 Druk 4 (PDF, 183.55Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
18 Druk 3 (PDF, 105.52Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
19 Druk 1 (PDF, 268.85Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
20 Druk 6 (PDF, 60.57Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
21 Druk 5 (PDF, 232.19Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
22 Druk 2 (PDF, 50.22Kb)
Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-05-21 projekt uchwały
23 sprawozdanie_2023 (PDF, 9.16Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 sprawozdanie
24 projekt skarg (DOCX, 22.41Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-04-22 projekt uchwały
25 projekt rewizyjna (DOCX, 22.17Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-04-22 projekt uchwały
26 wybór wiceprzewodniczącego (DOCX, 21.27Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-04-22 projekt uchwały
27 wybór przewodniczącego (DOCX, 21.27Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-04-22 projekt uchwały
28 projekt skrutacyjna (DOCX, 21.47Kb)
Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2024-04-22 projekt uchwały