Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Justyna Edyta Klich

Justyna Edyta Klich

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lewin Kłodzki stała przewodniczący
Komisja ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Komisja Budżetowa Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:35:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:14:38 Zmiana do porządku obrad I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:22:27 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:26:21 Wybór Komisji ds. Społecznych I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:28:31 Wybór Komisji Ekonomicznej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:31:18 Wprowadzenie punktu do porządku obrad- wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:47:14 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:52:38 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 11:57:17 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:02:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 12:05:08 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:10:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Pawlika na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:15:56 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2018-11-17 12:35:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:47:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:15:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:20:18 Zmiana do porządku obrad - zatiwerdzenie głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:23:04 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:18:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:31:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:38:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:42:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-26 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:54:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:59:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 14:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r. Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:12:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niwygasających z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:21:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:48:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (druk nr 2). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:51:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:57:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 4). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:59:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:02:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 6). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:05:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok ( druk nr 7). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:07:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 8 ). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 9). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:11:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:14:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 rok (druk nr 11). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:56 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:07 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:22:20 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:16:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:28:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu I/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:29:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu II/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:18:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:16:03 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:16:29 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:31:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:34:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:37:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:41:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:43:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:46:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 7). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 15:03:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu III/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 roku Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:10:30 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:12:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:14:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:16:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019 roku (druk nr 3). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:17:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:23:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o nagrywanie posiedzeń komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2019-02-28 14:33:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu IV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 roku Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:17:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:35:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 2) Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:37:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:39:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:41:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”(druk nr 5). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:59:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu V/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2019 roku Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:31:51 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 4 ust. 1 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:34:30 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 6 ust. 4 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-16 14:21:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:09:39 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:13:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (druk nr 1) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:15:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:16:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lewin Kłodzki do Klastra Energii ARES (druk nr 3). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gmuiny Lewin Kłodzki ( druk nr 7) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:24:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:27:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:42:05 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:43:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 8). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:10:23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 14:15:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy VI/2018 z dnia 28 marca 2019 r. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:09:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:44:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:46:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:47:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 5). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 6). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:50:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:58:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 8). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:21:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołów z sesji Rady Gminy VII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z sesji Rady Gminy VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:00:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 9). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:20:46 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej J. Klich w sprawie o omawianie projektów uchwał przed ich podjeciem. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:08:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:36:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:05:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:06:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7) Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2019-06-26 14:37:03 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:39:08 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:47:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:50:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 2). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:52:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:53:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej (druk nr 4). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:12:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2019-07-25 12:15:17 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji RG na II półrocze 2019 r. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:34:38 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:07:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:08:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:11:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów, Gołaczów oraz Jarków (druk nr 4). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:13:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022” (druk nr 5). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:15:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach (druk nr 6). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:33:52 Głosowanie na przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XI/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:13:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:16:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 2). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:21:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:23:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:25:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:27:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 7). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 8). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 11:31:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 9). Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 12:09:44 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:09:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoiści na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:13:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:14:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie (druk nr 3). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:15:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:29:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XIII/2019 z dnia 27 września 2019 roku. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:06:46 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:35:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:38:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:40:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:42:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”(druk nr 4). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:44:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały uchylenia Uchwały Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 5). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:48:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (druk nr 6). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 13:05:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XIV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 października 2019 r. Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-06 13:38:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XVI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XVII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki
2019-12-30 13:23:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:36:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2020 (druk nr 2). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:40:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 3). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:41:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 4). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:46:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:49:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:51:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach poodstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodzsze ( druk nr 7). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:54:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ( druk nr 8 ). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:56:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 9). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:59:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:00:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:01:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 rok (druk nr 12). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:02:14 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2020 r. Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:07:51 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:03:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:30:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania ( druk nr 2). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:43:09 Głosowanie na przyjeciem uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 3). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-01-29 13:51:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosposdarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:54:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:57:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 14:08:17 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XVI/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r, Protokołu z sesji Rady Gminy XVII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r oraz Protokołu z sesji Rady Gminy XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:03:56 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:05:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:08:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 2). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:14:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:15:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 11). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:44:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 4) Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:48:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:51:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:55:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 8). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-02-28 12:08:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 9). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-02-28 12:10:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-02-28 12:01:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 (druk nr 12). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:32:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokółu XIX /2020 z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:09:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:11:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:12:28 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XX/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:42:12 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:43:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcki Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:28:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:27:27 Głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:43:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:51:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:53:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:56:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 7). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:01:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2020 roku (druk nr 8). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:08:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XVI/100/2019 z dnia 06 grudnia 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 9). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:10:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:13:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:17:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 12). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:20:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 13). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-05-27 12:32:49 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXI /2020 z sesji RG z dnia 16.03.2020 r. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:45:52 Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do treści projektu uchwały. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:23:51 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury M. Liba na członka Komisji Rewizyjnej Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:50:08 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury B. Gasztych na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:26:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 2). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:25:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:31:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 ( druk nr 3). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:45:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-06-25 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica” (druk nr 5). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:48:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. (druk nr 6). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:56:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój ( druk nr 7). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 11:01:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:07:22 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:11:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. (druk nr 1) Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:06:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:15:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 2). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:18:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 3).). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:40:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXIV/2020 z sesji RG z dnia 29 lipca 2020r. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-10-30 10:07:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). autokorekata Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:11:28 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (druk nr 2). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-10-30 10:13:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 3a). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-10-30 10:15:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 4). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:16:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:17:48 Głosowanie nad przyjęciem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:27:56 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXV/2020 z dnia 18 września 2020 r. Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:05:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 1). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:08:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącą strategią rozwoju ponadlokalnego (druk nr 2). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:13:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 3). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:15:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku (druk nr 4). Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-11-30 10:27:37 Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy XXVI/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Sesja XXVII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:18:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:28:53 Głosownie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 (druk nr 2), Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:42:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:48:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 4). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:51:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 5). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:54:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (druk nr 6). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:56:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 7). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2020-12-30 09:58:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 rok (druk nr 8) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 10:03:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy XXVII/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:09:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:16:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupą przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (druk nr 1). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:19:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:22:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (druk nr 3). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:24:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lewin Kłodzki” (druk nr 4). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:57:52 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:10:11 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:34:14 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:35:26 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-02-10 10:39:08 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-02-10 10:42:04 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Komisji ds. Społecznych Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-03-09 10:21:26 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:26:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:29:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022" (druk nr 2). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:32:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:36:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego (druk nr 4). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:39:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (druk nr 5). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:42:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządnej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:56:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXIX/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:11:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:28:47 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do projektuj uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:29:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2A). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:32:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2021 roku (druk nr 3). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 10:03:43 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2021 z dnia 9 marca 2021 r. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:08:37 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:07:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (druk nr 1) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:11:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:14:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 3) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:17:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 4) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:23:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 6) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:24:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (druk nr 7) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 10:00:27 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:20:17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:30:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania. (druk nr 1) Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:55:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2020 (druk nr 2). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:56:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2020 rok (druk nr 3). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:01:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 r. (druk nr 4 ). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:03:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku. (druk nr 5). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:07:05 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXII/2021 z dnia 20 maja 2021 roku. Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-07-15 10:20:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (druk nr 1) Sesja XXXIV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-07-15 10:24:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja XXXIV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:14:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:20:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 2) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:23:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-09-28 10:25:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:28:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2021-09-28 10:30:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:33:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:40:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-09-28 10:59:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uznania skargi Krzysztofa Gospodarka za bezzasadną. (Druk nr 9) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 11:10:52 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 11:11:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy nr XXXIV/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 12:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 12:41:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 13:04:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030. (druk nr 3) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolni-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV/2021 z dnia 28 września 2021 r. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-11-26 10:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:38:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030. (druk nr 2) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:40:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. (druk nr 3) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:42:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. (druk nr 4) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:46:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. (druk nr 5) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:55:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki w celu przekazania go do zaopiniowania Organowi Regulacyjnemu. (druk nr 6) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:59:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 7) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-11-26 11:02:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (druk nr 8) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-11-26 11:09:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-11-26 11:23:34 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2021 r. Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:20:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad na XXXVII Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:13:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:28:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. (druk nr 2) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:31:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. (druk nr 3) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:34:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 5). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:43:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 6). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:46:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. (druk nr 7) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:49:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (druk nr 8) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-12-30 10:52:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-12-30 10:56:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 10) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:58:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku. (druk nr 11) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:12:15 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:00:21 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:02:52 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy komisji ds. Ekonomicznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:21:43 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXVII/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:29:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:39:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:41:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (Druk nr 3) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:45:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. (Druk nr 4) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:51:01 Głosowanie nad przyjęciem w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 11:12:04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII/2021 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:18:53 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:11:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 1) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. (Druk nr 2) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku. (Druk nr 3) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:34:35 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXIX/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:07:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:13:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Akacjowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:21:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Lawendowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. (Druk nr 6) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:25:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w trybie bezprzetargowym. (Druk nr 7) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:27:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:39:11 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:31:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:32:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Druk nr 11) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:04:54 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:10:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 2). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:25:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 3). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:29:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:32:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy AKACJOWA ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:35:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na Il półrocze 2022 roku (druk nr 6). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 10:22:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:09:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:12:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Druk nr 2) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:17:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. (Druk nr 3) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:21:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (druk nr 4) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:24:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5). Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:29:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 6) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:32:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia opłaty podwyższonej. (Druk nr 7) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:37:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:41:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 11) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:56:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII/2022 Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:12:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:14:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:17:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 3) Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:38:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:08:06 Głosowaie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:15:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:18:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. (Druk nr 3) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:24:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:28:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-11-30 12:52:40 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022 roku. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:03:50 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:25:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 . (Druk nr 2) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:27:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. (druk nr 3) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:29:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:33:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 5). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:37:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 6). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:40:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 7) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:46:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027. (druk nr 8) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:55:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:57:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Druk nr 11) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:00:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. (druk nr 12) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:17:26 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVI/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:02:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:05:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Woźnickiej złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie nie wykonywania przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:06:55 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:09:51 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:08:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji ds. Społecznych. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:10:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-17 10:36:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nadzwyczajna XLVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:39:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:41:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/298/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 2). Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:45:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/299/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027 (Druk nr 3) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:48:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:50:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:02:02 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:03:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy XLVIII/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:58:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 6) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:43:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim.(Druk nr 7) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:34:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:08:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:10:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIX/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:04:17 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:07:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno – powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonowania. (druk nr 1) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:12:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców .(druk nr 2) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:19:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk nr 3) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:21:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:24:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku. (Druk nr 5) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:28:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/130/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (Druk nr 6) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 13:07:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy L/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku. Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:07:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:09:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:13:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu. (druk nr 3) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:22:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (druk nr 1). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:24:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:27:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:13:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:15:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/388/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki (Druk nr 3) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:21:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 228/5, obręb 0013 Lewin Kłodzki, ul. Graniczna na czas oznaczony do 3 lat. (Druk nr 4) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:23:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 10:12:07 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LIII/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 10:14:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LIV/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:05:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:26:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku. Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:37:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na przeprowadzenie audytu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (Druk nr 1) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:13:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2023-2025. (Druk nr 2) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:16:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 3) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:18:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 4) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:20:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 5) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:23:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:26:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (Druk nr 7) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:27:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. (Druk nr 8) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 11:09:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LV/2023 z dnia 11 września 2023 roku Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:09:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:12:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:16:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Druk nr 3) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:19:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 4) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:21:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:24:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 6) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:26:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 7) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2023-10-30 10:28:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 8) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2023-10-30 10:31:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221, obręb 0006 Jeleniów na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 9) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:35:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję w latach 2024 – 2027 (Druk nr 10) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:38:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. (Druk nr 11) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:55:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2024-2027. (Druk nr 12) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 11:10:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Rady Gminy nr LVI/2023 z dnia 29 września 2023 rok. Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:14:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:17:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 2) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:20:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 112, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 3) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:23:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:25:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:33:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu. (Druk nr 6) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:35:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:40:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LVII/2023 z dnia 30 października 2023 roku. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 10:10:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:10:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:27:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (druk nr 2) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:30:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2023 roku. (druk nr 3) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:34:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:36:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 5). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:41:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na lata 2024-2027 (druk nr 6). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:45:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jarków (druk nr 7) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:47:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jerzykowice Wielkie (druk nr 8) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:49:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dańczów (druk nr 9) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:50:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gołaczów (druk nr 10) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:52:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 364, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 11) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:54:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku. (druk nr 12) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:41:25 Głosowanie nad przyjęciem Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:39:09 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:38:16 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:57:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji LVIII/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:57:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 13) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:03:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązania do ponoszenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (Druk nr 14) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:06:12 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:05:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 15) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:36:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk nr 16) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:06:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025. (Druk nr 2) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:14:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/357/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2023 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy. (Druk nr 3) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:16:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Druk nr 4) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:19:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Druk nr 5) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:21:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:23:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:25:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:28:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:30:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:32:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 11) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:34:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 12) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2024-01-31 09:37:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 13) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:39:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 14) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:40:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 15) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:42:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 16) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:44:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 17) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2024-01-31 09:47:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 18) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2024-01-31 09:49:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 19) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2024-01-31 10:30:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nr LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:09:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:14:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024 roku. (Druk nr 2) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:17:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, uczestniczących w działaniach ratowniczych . akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (Druk nr 3) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:20:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:23:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. (Druk nr 5) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:26:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/371/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2023 roku dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:30:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku. (Druk nr 7) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:35:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 8) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 09:12:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LX/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:06:13 Przyjęcie nowego porządku obrad. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:22:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:23:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:25:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (Druk nr 3) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:29:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:46:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LXI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za