Przejdź do treści

Lucyna Prokop-Janik

Zdjęcie: Lucyna Prokop-Janik
Zdjęcie: Lucyna Prokop-Janik

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt lucyna.prokop-janik@lewin-klodzki.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Ekonomiczna stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 17:16:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:26:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:37:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:44:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 15:46:10 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:34:43 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej - Piniecki Władysław Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymujący się
2024-05-07 17:35:41 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej - Lichwa Igor Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:42:14 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Grzegorz Wypart Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2024-05-07 17:43:11 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Wanda Siepka Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za