Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Edward Kandefer

Edward Kandefer

Przewodniczący

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa Rady Gminy Lewin Kłodzki stała przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:35:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:14:38 Zmiana do porządku obrad I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:22:27 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:26:21 Wybór Komisji ds. Społecznych I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:28:31 Wybór Komisji Ekonomicznej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 10:31:18 Wprowadzenie punktu do porządku obrad- wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:47:14 Wybór Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:52:38 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 11:57:17 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2018-11-17 12:02:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej L. Prokop-Janik na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:05:08 Głosowanie: Głosowanie nad kandydaturą radnej Justyna Klich na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2018-11-17 12:10:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Pawlika na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:15:56 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:35:14 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 12:47:04 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:15:02 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj Rady Gminy Lewin Kłodzki I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:20:18 Zmiana do porządku obrad - zatiwerdzenie głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-17 13:23:04 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia głosowania reasumpcyjnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:18:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:31:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:38:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:42:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:54:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 13:59:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-11-26 14:03:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r. Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:12:36 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niwygasających z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:21:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:48:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (druk nr 2). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:51:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:57:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 4). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:59:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:02:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 6). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:05:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok ( druk nr 7). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:07:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 8 ). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 9). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:11:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:14:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 rok (druk nr 11). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:56 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:21:07 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:22:20 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na I półrocze 2019 r. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:16:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 12). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:28:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu I/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:29:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu II/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2018 roku. Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 14:18:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2018-12-28 13:16:03 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Lewinie Kłodzkim (druk nr 13). Sesja III /2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:16:29 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:27:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:31:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:34:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:37:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:41:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 5). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:43:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 6). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 14:46:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 7). Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-01-29 15:03:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu III/2018 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 roku Sesja IV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:10:30 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:12:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:14:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:16:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019 roku (druk nr 3). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:17:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:23:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o nagrywanie posiedzeń komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-02-28 14:33:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu IV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 roku Sesja V/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:17:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:35:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 2) Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:37:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:39:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:41:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”(druk nr 5). Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:59:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu V/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2019 roku Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:31:51 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 4 ust. 1 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-03-28 14:34:30 Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 6 ust. 4 Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-16 14:21:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja VII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:09:39 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:13:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (druk nr 1) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:15:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:16:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lewin Kłodzki do Klastra Energii ARES (druk nr 3). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gmuiny Lewin Kłodzki ( druk nr 7) Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:24:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:27:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:42:05 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:43:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 8). Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-04-25 13:10:23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja VIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:09:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:44:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:46:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:47:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 5). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:48:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 6). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:50:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 13:58:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 8). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:21:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołów z sesji Rady Gminy VII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z sesji Rady Gminy VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:00:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 9). Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-05-31 14:20:46 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej J. Klich w sprawie o omawianie projektów uchwał przed ich podjeciem. Sesja IX/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:08:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 13:36:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:05:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:06:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:17:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6). Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:29:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7) Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-06-26 14:37:03 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:39:08 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:47:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:50:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 2). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:52:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 11:53:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej (druk nr 4). Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:12:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:15:17 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji RG na II półrocze 2019 r. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-07-25 12:34:38 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. Sesja XI /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:07:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:08:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:10:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:11:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów, Gołaczów oraz Jarków (druk nr 4). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:13:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022” (druk nr 5). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:15:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach (druk nr 6). Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-08-29 15:33:52 Głosowanie na przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XI/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-09-27 12:09:44 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Sesja XIII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:09:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoiści na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:13:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:14:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie (druk nr 3). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:15:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 4). Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:29:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XIII/2019 z dnia 27 września 2019 roku. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-10-31 14:06:46 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XIV /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:35:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:38:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 2). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:40:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:42:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”(druk nr 4). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:44:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały uchylenia Uchwały Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 5). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 12:48:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (druk nr 6). Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-11-28 13:05:42 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XIV/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 października 2019 r. Sesja XV/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-06 13:38:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XVI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1). Sesja XVII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:23:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:36:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2020 (druk nr 2). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:40:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 3). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:41:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 4). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:46:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:49:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:51:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach poodstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodzsze ( druk nr 7). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:54:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ( druk nr 8 ). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:56:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 9). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 13:59:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 10). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:00:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:01:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 rok (druk nr 12). Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:02:14 Głosowanie nad przyjęciem Planów Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2020 r. Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2019-12-30 14:07:51 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Sesja XVIII/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:00:25 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:03:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:30:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania ( druk nr 2). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:43:09 Głosowanie na przyjeciem uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 3). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:51:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosposdarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:54:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 13:57:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-01-29 14:08:17 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XVI/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r, Protokołu z sesji Rady Gminy XVII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r oraz Protokołu z sesji Rady Gminy XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:03:56 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:05:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:08:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 2). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:14:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:15:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 11). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:44:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 4) Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:48:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:51:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 11:55:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 8). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:08:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 9). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:10:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:01:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 (druk nr 12). Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-02-28 12:32:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokółu XIX /2020 z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:06:13 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:09:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:11:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-03-16 14:12:28 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XX/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Sesja XXI /2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:42:12 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 10:43:57 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcki Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:28:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:27:27 Głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:43:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:51:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5) Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:53:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2020-05-27 11:56:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 7). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:01:56 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2020 roku (druk nr 8). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:08:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XVI/100/2019 z dnia 06 grudnia 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 9). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:10:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:13:51 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:17:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 12). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:20:29 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 13). Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 12:32:49 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXI /2020 z sesji RG z dnia 16.03.2020 r. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:45:52 Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do treści projektu uchwały. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:23:51 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury M. Liba na członka Komisji Rewizyjnej Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-05-27 11:50:08 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury B. Gasztych na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:26:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 2). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:25:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:31:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 ( druk nr 3). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:45:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2020-06-25 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica” (druk nr 5). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:48:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. (druk nr 6). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:56:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój ( druk nr 7). Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 11:01:41 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-06-25 10:07:22 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 10:39:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 10:50:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2019 (druk nr 2). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 10:51:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2019 rok (druk nr 3). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 10:56:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. (druk nr 4) Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:14:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w zmiany składu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:17:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 6). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:18:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:20:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 8). Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:23:22 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 czerwca 2020 r. Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-07-29 11:13:20 Głosowanie nad przyjęciem kandydatury Krzysztofa Pawlika na członka Komisji ds. |Społecznych. Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:11:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. (druk nr 1) Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:06:37 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:15:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (druk nr 2). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:18:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 3).). Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-09-18 13:40:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXIV/2020 z sesji RG z dnia 29 lipca 2020r. Sesja XXV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:07:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). autokorekata Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:11:28 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (druk nr 2). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:13:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 3a). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:15:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 4). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:16:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:17:48 Głosowanie nad przyjęciem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-10-30 10:27:56 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXV/2020 z dnia 18 września 2020 r. Sesja XXVI/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:18:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:28:53 Głosownie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 (druk nr 2), Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:42:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:48:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 4). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:51:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 5). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:54:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (druk nr 6). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:56:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej (druk nr 7). Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:58:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 rok (druk nr 8) Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 10:03:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy XXVII/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2020-12-30 09:09:00 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXVIII/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:16:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupą przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (druk nr 1). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:19:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:22:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (druk nr 3). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:24:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lewin Kłodzki” (druk nr 4). Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:57:52 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:10:11 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:34:14 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:35:26 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:39:08 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-02-10 10:42:04 Głosowanie nad przyjęciem Planu pracy Komisji ds. Społecznych Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXIX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:21:26 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:26:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:29:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022" (druk nr 2). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:32:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:36:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego (druk nr 4). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:39:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (druk nr 5). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:42:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządnej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6). Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-03-09 10:56:59 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXIX/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:11:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:28:47 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do projektuj uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:29:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2A). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:32:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2021 roku (druk nr 3). Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 10:03:43 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2021 z dnia 9 marca 2021 r. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-04-26 09:08:37 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:07:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (druk nr 1) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:11:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:14:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 3) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:17:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 4) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:23:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 6) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:24:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (druk nr 7) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 10:00:27 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-05-20 09:20:17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5) Sesja XXXII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:30:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania. (druk nr 1) Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:55:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2020 (druk nr 2). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 14:56:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2020 rok (druk nr 3). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:01:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 r. (druk nr 4 ). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:03:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku. (druk nr 5). Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-06-29 15:07:05 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXII/2021 z dnia 20 maja 2021 roku. Sesja XXXIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-07-15 10:20:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (druk nr 1) Sesja XXXIV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-07-15 10:24:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja XXXIV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:14:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:20:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 2) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:23:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:25:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:28:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2021-09-28 10:30:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:33:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:40:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 10:59:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uznania skargi Krzysztofa Gospodarka za bezzasadną. (Druk nr 9) Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 11:10:52 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-09-28 11:11:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy nr XXXIV/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 12:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 12:41:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 13:04:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030. (druk nr 3) Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolni-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-10-29 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV/2021 z dnia 28 września 2021 r. Sesja XXXVI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:38:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030. (druk nr 2) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:40:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. (druk nr 3) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:42:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. (druk nr 4) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:46:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. (druk nr 5) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:55:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki w celu przekazania go do zaopiniowania Organowi Regulacyjnemu. (druk nr 6) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:59:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 7) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 11:02:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (druk nr 8) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 11:09:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 11:23:34 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2021 r. Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-11-26 10:20:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad na XXXVII Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XXXVII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:13:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:28:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. (druk nr 2) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:31:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. (druk nr 3) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:34:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 5). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:43:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 6). Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:46:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. (druk nr 7) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:49:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (druk nr 8) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:52:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:56:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 10) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 10:58:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku. (druk nr 11) Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:12:15 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:00:21 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:02:52 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy komisji ds. Ekonomicznych Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2021-12-30 11:21:43 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXVII/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. Sesja XXXVIII/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:29:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:39:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:41:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (Druk nr 3) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:45:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. (Druk nr 4) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:51:01 Głosowanie nad przyjęciem w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 11:12:04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII/2021 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-02-22 10:18:53 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XXXIX/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:11:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 1) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. (Druk nr 2) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku. (Druk nr 3) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:34:35 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXIX/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:07:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:13:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Akacjowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:21:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Lawendowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. (Druk nr 6) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:25:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w trybie bezprzetargowym. (Druk nr 7) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:27:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:39:11 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:31:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:32:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Druk nr 11) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:04:54 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 10:42:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:04:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2021 (druk nr 2). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:05:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok (druk nr 3). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:11:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 4 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:13:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 5 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:37:09 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI/2022 Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2022 roku Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:10:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 2). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:25:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 3). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:29:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:32:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy AKACJOWA ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:35:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na Il półrocze 2022 roku (druk nr 6). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 10:22:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:09:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:12:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Druk nr 2) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:17:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. (Druk nr 3) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:21:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (druk nr 4) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:24:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5). Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:29:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 6) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:32:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia opłaty podwyższonej. (Druk nr 7) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:37:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:41:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 11) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:56:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII/2022 Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:12:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:14:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:17:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 3) Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:38:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:08:06 Głosowaie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:15:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:18:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. (Druk nr 3) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:24:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:28:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:52:40 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022 roku. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:03:50 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:25:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 . (Druk nr 2) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:27:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. (druk nr 3) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:29:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:33:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 5). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:37:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 6). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:40:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 7) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:46:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027. (druk nr 8) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:55:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:57:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Druk nr 11) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:00:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. (druk nr 12) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:17:26 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVI/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:02:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:05:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Woźnickiej złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie nie wykonywania przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:06:55 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:09:51 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:08:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji ds. Społecznych. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:10:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-17 10:36:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nadzwyczajna XLVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:39:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:41:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/298/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 2). Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:45:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/299/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027 (Druk nr 3) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:48:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:50:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:02:02 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:03:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy XLVIII/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:58:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 6) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:43:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim.(Druk nr 7) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:34:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:08:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:10:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIX/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:04:17 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:07:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:09:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-25 16:13:37 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu. (druk nr 3) Sesja Nadzwyczajna LII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 08:47:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:07:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2022 (druk nr 2). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:11:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2022 rok (druk nr 3). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:19:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 4) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:33:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:03:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (Druk nr 6) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:08:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk nr 7) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:17:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w wodach stojących będących we władaniu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:20:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki ewidencyjnej nr 365/2 AM-1, obręb 0013 Lewin Kłodzki stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na rzecz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. (Druk nr 9) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:25:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/130/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (Druk nr 11) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:53:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy LI/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:54:15 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy LII/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:22:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (druk nr 1). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:24:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:27:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (Druk nr 1) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:13:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2023-2025. (Druk nr 2) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:16:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 3) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:18:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 4) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:20:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 5) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:23:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:26:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (Druk nr 7) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:27:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. (Druk nr 8) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 11:09:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LV/2023 z dnia 11 września 2023 roku Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:09:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:12:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:16:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Druk nr 3) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:19:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 4) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:21:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:24:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 6) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:26:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 7) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:28:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 8) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:31:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221, obręb 0006 Jeleniów na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 9) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:35:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję w latach 2024 – 2027 (Druk nr 10) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:38:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. (Druk nr 11) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:55:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2024-2027. (Druk nr 12) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 11:10:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Rady Gminy nr LVI/2023 z dnia 29 września 2023 rok. Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:14:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:17:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 2) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:20:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 112, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 3) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:23:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:25:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:33:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu. (Druk nr 6) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:35:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:40:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LVII/2023 z dnia 30 października 2023 roku. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 10:10:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:10:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:27:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (druk nr 2) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:30:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2023 roku. (druk nr 3) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:34:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:36:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 5). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:41:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na lata 2024-2027 (druk nr 6). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:45:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jarków (druk nr 7) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:47:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jerzykowice Wielkie (druk nr 8) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:49:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dańczów (druk nr 9) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:50:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gołaczów (druk nr 10) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:52:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 364, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 11) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:54:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku. (druk nr 12) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:41:25 Głosowanie nad przyjęciem Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:39:09 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:38:16 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:57:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji LVIII/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:57:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 13) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:03:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązania do ponoszenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (Druk nr 14) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:06:12 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:05:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 15) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:36:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk nr 16) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:06:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Lewin Kłodzki na rok 2025. (Druk nr 2) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:14:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/357/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2023 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy. (Druk nr 3) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:16:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Druk nr 4) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:19:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Druk nr 5) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:21:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:23:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:25:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:28:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:30:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:32:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 11) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:34:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 12) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:37:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 13) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:39:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 14) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:40:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 15) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:42:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 16) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:44:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 17) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:47:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 18) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 09:49:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 19) Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-01-31 10:30:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nr LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Sesja LX/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:09:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:14:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024 roku. (Druk nr 2) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:17:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, uczestniczących w działaniach ratowniczych . akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (Druk nr 3) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:20:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:23:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. (Druk nr 5) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:26:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/371/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2023 roku dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:30:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku. (Druk nr 7) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:35:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 8) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 09:12:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LX/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:06:13 Przyjęcie nowego porządku obrad. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:22:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:23:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:25:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (Druk nr 3) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:29:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:46:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LXI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za