Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grzegorz Wypart

Grzegorz Wypart

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 06.03.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ekonomiczna Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-03-29 10:11:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 1) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. (Druk nr 2) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku. (Druk nr 3) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:34:35 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXIX/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:07:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:13:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Akacjowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:21:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Lawendowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. (Druk nr 6) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:25:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w trybie bezprzetargowym. (Druk nr 7) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:27:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:39:11 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:31:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:32:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Druk nr 11) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:04:54 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 10:42:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:04:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2021 (druk nr 2). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:05:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok (druk nr 3). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:11:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 4 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:13:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 5 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:37:09 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI/2022 Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2022 roku Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:10:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 2). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:25:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 3). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:29:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:32:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy AKACJOWA ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:35:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na Il półrocze 2022 roku (druk nr 6). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 10:22:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:09:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:12:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Druk nr 2) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:17:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. (Druk nr 3) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:21:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (druk nr 4) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:24:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5). Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:29:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 6) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:32:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia opłaty podwyższonej. (Druk nr 7) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:37:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:41:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 11) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:56:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII/2022 Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:12:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:14:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:17:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 3) Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:38:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-10-28 10:08:06 Głosowaie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:15:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:18:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. (Druk nr 3) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:24:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:28:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-11-30 12:52:40 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022 roku. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:03:50 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:25:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 . (Druk nr 2) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:27:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. (druk nr 3) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:29:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:33:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 5). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:37:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 6). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:40:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 7) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:46:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027. (druk nr 8) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:55:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:57:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Druk nr 11) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:00:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. (druk nr 12) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:17:26 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVI/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:02:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:05:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Woźnickiej złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie nie wykonywania przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:06:55 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:09:51 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:08:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji ds. Społecznych. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:10:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-17 10:36:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nadzwyczajna XLVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:39:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:41:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/298/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 2). Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:45:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/299/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027 (Druk nr 3) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:48:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:50:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:02:02 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:03:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy XLVIII/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:58:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 6) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:43:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim.(Druk nr 7) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:34:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:08:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:10:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIX/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:04:17 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:07:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno – powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonowania. (druk nr 1) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:12:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców .(druk nr 2) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:19:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk nr 3) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:21:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:24:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku. (Druk nr 5) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:28:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/130/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (Druk nr 6) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2023-04-13 13:07:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy L/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku. Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 08:47:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:07:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2022 (druk nr 2). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:11:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2022 rok (druk nr 3). Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:19:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 4) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 09:33:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:03:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektorowi Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim (Druk nr 6) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2023-06-29 10:08:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk nr 7) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:17:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w wodach stojących będących we władaniu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:20:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki ewidencyjnej nr 365/2 AM-1, obręb 0013 Lewin Kłodzki stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na rzecz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. (Druk nr 9) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:25:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/130/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (Druk nr 11) Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:53:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy LI/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-06-29 10:54:15 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy LII/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Sesja LIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2023-07-27 10:22:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (druk nr 1). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:24:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-07-27 10:27:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki (druk nr 3). Sesja Nadzwyczajna LIV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:13:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:15:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/388/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki (Druk nr 3) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:21:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 228/5, obręb 0013 Lewin Kłodzki, ul. Graniczna na czas oznaczony do 3 lat. (Druk nr 4) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:23:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 10:12:07 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LIII/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 10:14:32 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LIV/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:05:12 Głosowanie nad zmianą porządku obrad Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:26:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku. Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-11 09:37:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na przeprowadzenie audytu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim Sesja LV/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:09:38 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (Druk nr 1) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:13:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2023-2025. (Druk nr 2) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:16:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 3) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:18:39 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 4) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:20:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Druk nr 5) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:23:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:26:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (Druk nr 7) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 10:27:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. (Druk nr 8) Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-09-29 11:09:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LV/2023 z dnia 11 września 2023 roku Sesja LVI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:09:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:12:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:16:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Druk nr 3) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:19:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 4) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:21:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:24:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 6) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:26:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 7) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2023-10-30 10:28:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 8) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2023-10-30 10:31:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221, obręb 0006 Jeleniów na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 9) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:35:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję w latach 2024 – 2027 (Druk nr 10) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:38:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. (Druk nr 11) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 10:55:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2024-2027. (Druk nr 12) Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-10-30 11:10:30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Rady Gminy nr LVI/2023 z dnia 29 września 2023 rok. Sesja LVII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:14:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 (Druk nr 1) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:17:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 2) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:20:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 112, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 3) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:23:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:25:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:33:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu. (Druk nr 6) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:35:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7) Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 11:40:39 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LVII/2023 z dnia 30 października 2023 roku. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-11-30 10:10:19 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Sesja LVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:10:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:27:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (druk nr 2) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:30:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2023 roku. (druk nr 3) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:34:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:36:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 5). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:41:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na lata 2024-2027 (druk nr 6). Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:45:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jarków (druk nr 7) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:47:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jerzykowice Wielkie (druk nr 8) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:49:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dańczów (druk nr 9) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:50:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gołaczów (druk nr 10) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:52:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 364, obręb 0013 Lewin Kłodzki na czas oznaczony do 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 11) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:54:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku. (druk nr 12) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:41:25 Głosowanie nad przyjęciem Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:39:09 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:38:16 Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:57:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji LVIII/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:57:23 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 13) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:03:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązania do ponoszenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (Druk nr 14) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 09:06:12 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:05:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (Druk nr 15) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-12-28 10:36:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk nr 16) Sesja LIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:09:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:14:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024 roku. (Druk nr 2) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:17:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, uczestniczących w działaniach ratowniczych . akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (Druk nr 3) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:20:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 4) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:23:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. (Druk nr 5) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:26:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/371/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2023 roku dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:30:14 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku. (Druk nr 7) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:35:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 8) Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 09:12:57 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LX/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-02-29 08:06:13 Przyjęcie nowego porządku obrad. Sesja LXI/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:22:21 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:23:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:25:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (Druk nr 3) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:29:13 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-03-26 09:46:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy LXI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Sesja LXII/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za