Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Lewin Kłodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grzegorz Wypart

Grzegorz Wypart

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 06.03.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ekonomiczna Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-03-29 10:11:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 1) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. (Druk nr 2) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku. (Druk nr 3) Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-03-29 10:34:35 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXXIX/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Sesja XL/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:16:34 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:07:32 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:13:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:19:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Akacjowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:21:02 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Lawendowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:23:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. (Druk nr 6) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:25:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w trybie bezprzetargowym. (Druk nr 7) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:27:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-05-31 10:39:11 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:31:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:32:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Druk nr 11) Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-05-31 10:04:54 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 10:42:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:04:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2021 (druk nr 2). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:05:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok (druk nr 3). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:11:28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 4 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:13:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 5 ). Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-06-29 11:37:09 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI/2022 Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2022 roku Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:10:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:12:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 2). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:25:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 3). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:29:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:32:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy AKACJOWA ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 09:35:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na Il półrocze 2022 roku (druk nr 6). Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-09 10:22:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:09:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:12:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Druk nr 2) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:17:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. (Druk nr 3) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:21:58 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (druk nr 4) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:24:40 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5). Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:29:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 6) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:32:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia opłaty podwyższonej. (Druk nr 7) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-09-29 10:35:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:37:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:39:10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:41:53 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 11) Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-09-29 10:56:33 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII/2022 Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:12:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:14:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2). Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:17:46 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 3) Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-10-28 10:38:08 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-10-28 10:08:06 Głosowaie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:15:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:18:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:22:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. (Druk nr 3) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:24:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:28:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5) Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2022-11-30 12:52:40 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022 roku. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-11-30 12:03:50 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:17:52 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:25:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 . (Druk nr 2) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:27:11 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. (druk nr 3) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:29:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:33:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok (druk nr 5). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:37:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok (druk nr 6). Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:40:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 7) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:46:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027. (druk nr 8) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 9) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:55:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:57:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Druk nr 11) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:00:03 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. (druk nr 12) Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:17:26 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVI/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:02:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:05:51 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Woźnickiej złożonej w trybie art. 227 k.p.a w przedmiocie nie wykonywania przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 10:06:55 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:09:51 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomicznej. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:08:21 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Komisji ds. Społecznych. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2022-12-28 11:10:50 Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy. Sesja XLVII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-17 10:36:56 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nadzwyczajna XLVIII/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:39:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:41:16 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/298/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 2). Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:45:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/299/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027 (Druk nr 3) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:48:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:50:59 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:02:02 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 14:03:20 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy XLVIII/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:58:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 6) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:43:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim.(Druk nr 7) Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-01-31 13:34:28 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:08:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:10:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 2) Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:22:19 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIX/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-02-28 10:04:17 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja L/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:07:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno – powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonowania. (druk nr 1) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:12:07 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców .(druk nr 2) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:19:05 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk nr 3) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:21:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:24:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2023 roku. (Druk nr 5) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2023-04-13 12:28:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/130/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (Druk nr 6) Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymał się
2023-04-13 13:07:37 Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy L/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku. Sesja LI/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki za