Przejdź do treści

Izabela Janas

Zdjęcie: Izabela Janas
Zdjęcie: Izabela Janas

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt izabela.janas@lewin-klodzki.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Społecznych stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 17:16:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:25:46 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:37:34 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:44:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 15:46:52 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:34:31 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej - Piniecki Władysław Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-07 17:35:46 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej - Lichwa Igor Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki przeciw
2024-05-07 17:42:26 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Grzegorz Wypart Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki wstrzymujący się
2024-05-07 17:43:12 Głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Wanda Siepka Sesja I/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:11:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 (Druk nr 1) Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:13:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki (Druk nr 2) Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:16:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221, obręb 0006 Jeleniów na czas oznaczony do 12 miesięcy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk nr 5) Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:19:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/333/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2023 roku dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki ewidencyjnej nr 365/2 AM-1, obręb 0013 Lewin Kłodzki na rzecz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. (Druk nr 6) Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:22:19 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku. (Druk nr 7) Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:23:59 Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy I/2024 z dnia 7 maja 2024 r Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:33:30 Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:29:02 Przyjęcie Planu Pracy Komisji ds. Społecznych Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:27:18 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Ekonomicznej Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za
2024-05-28 09:08:05 Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad. Sesja II/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki za